×

Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài Gòn

Cập nhật: 23/07/2021 10:12:11
VNPS Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (SAPHARCEN) là tổ chức KHCN trực thuộc Đại học Y Dược TP. HCM, được Sở Khoa học-Công nghệ TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu ngày 22/12/1993 và được gia hạn từ 08/11/2017. Trung tâm hoạt động căn cứ trên Luật Khoa học và Công nghệ và theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

CHỨC NĂNG

Các chức năng chính của SAPHARCEN bao gồm: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tư vấn, hợp tác quốc tế.

Các chức năng bổ sung từ trung tâm đào tạo-nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tư nhiên: Tham gia vào quá trình đào tạo đại học, sau đại học và nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực thuốc có nguồn gốc tự nhiên; nghiên cứu khoa học; và hoạt động dịch vụ có thu về lĩnh vực chuyên môn được giao.

NHIỆM VỤ

Nghiên cứu khoa học-công nghệ

•    Tổ chức nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học-công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ hay Sở Khoa học-Công nghệ, NAFOSTED, …;

•    Chủ động đề xuất tập hợp các nhà khoa học để thực hiện các đề tài khoa học-công nghệ theo nhiệm vụ hay có yêu cầu cấp thiết;

•    Hợp tác với các đơn vị sản xuất dược phẩm để phát triển quy trình, công nghệ, sản phẩm mới theo nhu cầu, tham gia xây dựng các chuyên đề cho Dược điển Việt Nam; 

•    Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; cung cấp chất chuẩn và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm; kiểm nghiệm dược liệu nuôi trồng hay thu họach tự nhiên để xây dựng các vùng trồng cây thuốc có chất lượng cao;

•    Thực hiện dịch vụ đo mẫu, phân tích thuốc, theo dõi độ ổn định thuốc, xác định chất lượng dược liệu để đưa vào sản xuất hay sử dụng trực tiếp, đặc biệt là các dược liệu quý hiếm; 

•    Sản xuất thử các dược phẩm hay y-sinh phẩm ở trình độ kỹ thuật cao; hợp tác với các đơn vị sản xuất dược phẩm để triển khai sản xuất; chuyển giao quy trình khoa học-công nghệ đã nghiên cứu cho các nhà sản xuất; 

•    Tư vấn giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ, các hoạt động khác theo nhu cầu của các công ty, xí nghiệp trong lĩnh vực dược.

•    Cung cấp hạ tầng kỹ thuật để thực hiện các đề tài khóa luận, luận văn cao học và luận án cho nghiên cứu sinh, chú trọng đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu sinh hướng đến chất lượng khu vực và quốc tế;
Đào tạo

•    Đào tạo theo chuyên đề: Bào chế và Công nghiệp Dược, Sinh dược học, Dược lâm sàng, Phân tích dụng cụ trong Kiểm nghiệm thuốc, Hướng dẫn Thực hành tốt (GxP), Phân tích dữ liệu và thẩm định phần mềm trong GxP. Phương pháp nghiên cứu, chiết xuất, phân lập, kiểm nghiệm hợp chất tự nhiên, ...; 

•    Tham gia vào quá trình đào tạo thực hành cho sinh viên trên cơ sở sử dụng các thiết bị hiện đại để nâng cao kỹ năng thực hành; đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng hành nghề cho sinh viên và nhân viên đang làm việc tại các cơ sở hoạt động chuyên môn; 

•    Đào tạo liên tục về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế hoạt động trong lĩnh vực dược.

CÁC LABO

•    Labo Hóa học Cây thuốc

•    Labo Phân tích - Kiểm nghiệm

•    Labo Công nghệ Sinh học 

•    Labo Dược lý thực nghiệm

•    Labo Bào chế-Công nghiệp Dược

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Đơn vị SAPHARCEN

Đã và đang thực hiện tập trung vào 3 nhiệm vụ - chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tư vấn, các thành tích nổi bật như sau:

- Nghiên cứu khoa học: Giới thiệu, đấu thầu, chủ trì thực hiện các đề tài cấp Sở khoa học – công nghệ cũng như các đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ. Hằng năm, tập trung chủ trì 7-10 đề tài. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ nghiên cứu về thử nghiệm dược lý, kiểm nghiệm, xây dưng tiêu chuẩn… cho các đơn vị trong ngành dược.

- Đào tạo và tư vấn: Đào tạo về GxP (GMP, GSP, GDP và GPP), dược lâm sàng, bào chế & công nghiệp dược, kiểm nghiệm thuốc, phân tích dữ liệu bằng máy tính, thẩm định phần mềm trong môi trường GxP... cho nhiều công ty dược; tư vấn và thiết kế nhà xưởng cho một số nhà sản xuất thuốc và bao bì dược...

- Chuyển giao công nghệ: Phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ TP. HCM, các chủ nhiệm đề tài triển khai ứng dụng một số kết quả nghiên cứu về quy trình bào chế, chất chuẩn...
Đơn vị CERNP

- Về đào tạo: Phục vụ giảng dạy và tham gia giảng dạy cho các loại hình đào tạo như đại học, sau đại học trong đó giảng dạy thực hành (khoảng 600 lượt sinh viên/bài thực hành trên mỗi thiết bị), thực hiện đề tài khóa luận, luận văn, luận án có sử dụng thiết bị phân tích hiện đại đã giúp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là kỹ năng thực hành của sinh viên ngày càng hoàn thiện hơn. Từ 2007 đến nay, 9 nghiên cứu viên cơ hữu đã được đào tạo thạc sỹ, 6 (trong số 9 thạc sĩ) đã và đang được đào tạo nghiên cứu sinh trong và ngoài nước; hướng dẫn và đo mẫu cho 8 đề tài nghiên cứu sinh; mỗi năm còn hướng dẫn và đo mẫu cho trên 45 đề tài khóa luận, 25 đề tài cao học (không tính phục vụ các đề tài của các bộ môn ngoài trung tâm).

- Về nghiên cứu khoa học: Từ 2007 đến nay, Trung tâm đã thực hiện và hỗ trợ thực hiện 2 đề tài cấp nhà nước, 7 đề tài cấp bộ và tương đương, mỗi năm thực hiện và đo mẫu cho khoảng 50 đề tài cấp trường. Chất lượng các đề tài nghiên cứu không ngừng tăng cao và nhờ vậy có thể đăng các bài báo trong các hội nghị khoa học, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Trung tâm định hướng vừa nghiên cứu cơ bản vừa nghiên cứu ứng dụng và vì vậy, một số đề tài sau khi nghiệm thu có thể bàn giao cho cơ sở sản xuất.

Trong nghiên cứu cơ bản đã tiến hành chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc trên 150 chất có thể sử dụng để thiết lập chất chuẩn và nhờ vậy đã tiêu chuẩn hóa nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng hoạt chất hay chất đánh dấu (marker) trong nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm bằng các phương pháp phân tích hiện đại như sắc ký lỏng với đầu dò khối phổ hoặc phổ tử ngoại (LC-MS, LC-PDA) và ứng dụng phương pháp định lượng đã xây dựng để đánh giá hàm lượng hoạt chất trong nguyên liệu theo thời vụ, mùa thu hoạch hay các vùng sinh thái khác nhau nhằm giúp cho việc tạo ra các vùng trồng cây thuốc có chất lượng cao và ổn định. Ngoài ra, còn theo dõi, đánh giá chất lượng một số chế phẩm đang lưu hành trên thị trường hiện nay nhằm giúp quản lý tốt chất lượng, nâng cao hiệu quả điều trị hay tác dụng hỗ trợ của thuốc cũng như thực phẩm chức năng.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược được thành lập theo Quyết định của Bộ Y tế số 6815/K2D ngày 20/10/1993; trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Trung tâm này được Sở Khoa học - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/1993; hoạt động căn cứ trên Luật Khoa học và Công nghệ và theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002. Đến năm 2008, Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược được bổ sung từ “Sài Gòn” vào tên và giữ nguyên đến nay:

•    Tiếng Việt: Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn

•    Tiếng Anh: Saigon Pharmaceutical Science and Technology Center

•    Tên viết tắt: SAPHARCEN 

Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu và Phát triển Thuốc nguồn gốc tự nhiên (Center for Education, Research and Development of Natural Product Based Medicines, viết tắt là CERNP) được thành lập theo Quyết định số 891/QĐ-YDTC ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Hiệu trưởng Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Dự án Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới (National Higher Education Project Supported by World Bank).

Ngày 26 tháng 6 năm 2017 Hiệu trưởng Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 1962/QĐ-ĐHYD về việc giải thể Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu và Phát triển Thuốc nguồn gốc tự nhiên để sáp nhập về Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn, nhằm cấu trúc lại, thống nhất đầu mối quản lý, tập trung nguồn lực thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của cả 2 trung tâm.

Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn trong điều kiện mới được bổ sung chức năng nhiệm vụ, tăng cường nguồn lực, bổ sung cơ chế và phương tiện hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò góp phần phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KHCN và đào tạo trong lĩnh vực dược nói chung và đặc biệt trong đào tạo-nghiên cứu và phát triển thuốc nguồn gốc tự nhiên.
 

Theo (ump.edu.vn)
Tags:

Có thể bạn quan tâm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS); Hội Sinh lý Thực vật Việt Nam; Đại học Nông nghiệp Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo ...
29/01/2023 02:24
Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) ban hành quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên và chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ) là tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ...
06/04/2022 04:04
Nâng cao chất lượng mật ong bạc hà bằng công nghệ sấy tuần hoàn lạnh

Nâng cao chất lượng mật ong bạc hà bằng công nghệ sấy tuần hoàn lạnh

TS. Trần Quốc Toàn và nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hợp chất thiên nhiên (HCTN) đã giải quyết thành công bài toán khó về nâng cao chất lượng mật ong - một trong những vấn đề “khó nhằn” nhất của ngành sản xuất và xuất khẩu mật ong Việt Nam hiện nay ...
04/04/2022 04:55
VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

Ngày 28/3/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) đã ký kết hợp tác toàn diện “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao" ...
29/03/2022 05:06
Môi trường phát triển minh bạch, hướng đi bền vững cho sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Môi trường phát triển minh bạch, hướng đi bền vững cho sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Ngày nay, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp vô vàn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo…Nhiều sản phẩm đã tạo dựng được thương hiệu lớn và được người tiêu dùng ...
26/01/2022 09:57
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 chứng kiến những diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của ...
26/01/2022 09:49
Vấn đề gán mác cho sản phẩm “100% Natural ” và “sản phẩm thiên nhiên” trên thị trường tiêu dùng hiện nay

Vấn đề gán mác cho sản phẩm “100% Natural ” và “sản phẩm thiên nhiên” trên thị trường tiêu dùng hiện nay

Hiện nay, các “sản phẩm thiên nhiên” hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta, từ quần áo, đến các sản phẩm nhựa và cao su, đồ ăn thức uống thiết yếu hàng ngày, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thuốc chữa bệnh, thậm chí tham gia vào mọi lĩnh vực của các ngành công nghiệp trong xã hội hiện đại ...
26/01/2022 09:16
Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng 21/6/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tư, Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, công bố thành lập Viện Mỹ phẩm thiên nhiên cùng một số nội dung khác ...
21/01/2022 09:37
TIN BUỒN

TIN BUỒN

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo ...
10/09/2021 10:11

Tin cùng loại

Tin mới

Hội VNPS và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hội VNPS và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Chiều 3/11, tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Hội khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam (VNPS) và trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ...
26/07/2021 03:30
Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường, Trường Đại học Vinh một trung tâm nghiên cứu thực phẩm và hóa dược của khu vực Bắc Trung bộ

Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường, Trường Đại học Vinh một trung tâm nghiên cứu thực phẩm và hóa dược của khu vực Bắc Trung bộ

Trường Đại học Vinh là Trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Viện Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường được thành lập ngày 04/04/2017 trên cơ sở sát nhập các ngành ngoài sư phạm của khoa Hóa học và khoa Sinh học ...
23/07/2021 10:14
Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài Gòn

Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài Gòn

Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (SAPHARCEN) là tổ chức KHCN trực thuộc Đại học Y Dược TP. HCM, được Sở Khoa học-Công nghệ TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu ngày 22/12/1993 và được gia hạn từ 08/11/2017. Trung tâm hoạt động căn cứ trên Luật Khoa học và Công nghệ và theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP ...
23/07/2021 10:12
Giới thiệu về đào tạo Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ

Giới thiệu về đào tạo Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường ĐH Cần Thơ là Đơn vị chuyên môn hàng đầu của Trường Đại học Cần Thơ và cũng là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Khoa đang quản lý đào tạo cho 4 ngành đại học, 5 ngành thạc sĩ và 2 ngành tiến sĩ. Năm ...
23/07/2021 10:11
Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên: Ngành học đa dạng hóa cơ hội việc làm

Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên: Ngành học đa dạng hóa cơ hội việc làm

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một khoa học nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường; nghiên cứu cách thức khai thác, sử dụng tối ưu, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh suy giảm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ở ...
23/07/2021 10:10
Đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đặc trưng của các chương trình đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Viện CNSH-CNTP, trường đại học Bách khoa Hà nội là đào tạo lý thuyết gắn với đào tạo tại công nghiệp, đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tế, đào tạo kiến thức gắn liền với phát triển kỹ năng và tạo lập khả năng làm việc trong môi trường ...
19/05/2021 04:44
Đào tạo Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên)

Đào tạo Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên)

Chương trình Đại học Hóa học (hóa dược – sản phẩm thiên nhiên) giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lý thuyết và thực hành hóa học, kiến thức chuyên sâu về hóa dược - sản phẩm thiên nhiên. Nắm vững lý thuyết và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu hiện đại về chiết tách và phân lập các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học, tổng hợp hóa dược; thiết ...
29/04/2021 03:16