×

Đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cập nhật: 19/05/2021 16:44:12
VNPS Đặc trưng của các chương trình đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Viện CNSH-CNTP, trường đại học Bách khoa Hà nội là đào tạo lý thuyết gắn với đào tạo tại công nghiệp, đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tế, đào tạo kiến thức gắn liền với phát triển kỹ năng và tạo lập khả năng làm việc trong môi trường quốc tế thông qua các bài giảng của giáo sư quốc tế, làm việc trong nhóm nghiên cứu với sinh viên quốc tế và cơ hội thực tập tại các PTN nước ngoài.
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  KỸ THUẬT SINH HỌC

Bắt đầu tuyển sinh năm 1996, cho tới nay, trường ĐHBK HN đã và đang đào tạo 20 khóa kỹ sư ngành Kỹ thuật Sinh học. Định hướng chú trọng chất lượng hơn số lượng, mỗi khóa đào tạo của chương trình bao gồm từ 50-60 sinh viên, tới nay đã có 16 khóa sinh viên ra trường với hơn 600 kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Sinh học tốt nghiệp.
 

 
Môi trường học tập năng động...
 
Kỹ thuật Sinh học là một chuyên ngành của Công nghệ sinh học, trong đó các kiến thức sinh học và kiến thức công nghệ được kết hợp nhằm khai thác khả năng của các tác nhân sinh học tự nhiên hoặc tạo mới cho việc tạo thành sản phẩm. Việc kết hợp hai mảng kiến thức này cho phép ứng dụng các nguyên tắc của hệ thống sống trong việc tạo sản phẩm công nghệ sinh học ở quy mô công nghiệp, mà nếu thiếu nó, không thể có sản phẩm Công nghệ sinh học và nền công nghiệp Công nghệ sinh học.
 

 
...và chuyên nghiệp
 
Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học làm việc trong vùng giao thoa của các lý thuyết sinh học, kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, kết nối hai mảng Khoa học sự sống và Công nghệ với nhiệm vụ” “Đưa kỹ thuật vào cuộc sống” thông qua việc chuyển năng lực của các vật liệu sinh học thành các dạng sản phẩm cần cho cuộc sống con người. Việc thiết kế thành công và khả năng làm chủ các quy trình công nghệ tạo sản phẩm dựa trên khai thác khả năng trao đổi chất của tác nhân sinh học, cho phép chuyển khả năng tạo sản phẩm của các tác nhân sinh học này thành sản phẩm là chìa khóa cho xây dựng thành công ngành công nghiệp công nghệ sinh học.

Các lĩnh vực hoạt động của Kỹ thuật Sinh học bao gồm lựa chọn hoặc tạo mới tác nhân sinh học từ sinh vật, thiết kế công nghệ và vận hành hệ thống lên men tương ứng với tác nhân sinh học lựa chọn, thiết lập công nghệ chuyển hóa nguyên liệu sinh học thành sản phẩm và thu hồi các sản phẩm này dưới các dạng sản phẩm với mức độ tinh khiết; cấu trúc hóa thành sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp bao gồm công nghệ thực phẩm, công nghiệp dược phẩm, nông nghiệp, môi trường và các ngành công nghiệp khác.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật sinh học có khả năng làm chủ các công nghệ đặc thù của công nghệ sinh học, bao gồm từ làm việc với tác nhân sinh học (mức độ phân tử hoặc tế bào được tạo ra nhờ công nghệ tái tổ hợp DNA), đến thiết kế và quản trị hệ thống công nghệ và sản phẩm (thiết lập quy trình công nghệ, kiểm soát quá trình, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm công nghệ sinh học trong suốt quá trình từ nguyên liệu tới sản phẩm cuối).
 

 
Sinh viên ngành KT Sinh học thực tập tại Viện CNSH - CNTP
 
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ thuật sinh học có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thực phẩm và môi trường, có thể thiết kế công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học, tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sinh học, công nghệ môi trường, nông nghiệp, y tế…


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  KỸ THUẬT / CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm thuộc Trường đại học Bách Khoa Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và đi đầu trong đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật thực phẩm, tư vấn xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm cho các trường đại học khác.

Bắt đầu tuyển sinh từ những ngày đầu thành lập trường (năm 1956), cho tới nay, trường, Viện CNSH-CNTP đã và đang đào tạo 60 khóa kỹ sư Công nghệ thực phẩm và Kỹ thuật thực phẩm. Các kỹ sư tốt nghiệp của chương trình hiện đang làm việc và giữ trọng trách trong các trường đại học, viện nghiên cứu, là cán bộ quản lý công nghệ và quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp, công ty,  phát triển các sản phẩm và quá trình công nghệ  sản xuất sản phẩm thực phẩm và  các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp thực phẩm.

 
Thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển sản phẩm thực phẩm của Viện
 
Chương trình đào tạo Kỹ thuật thực phẩm cung cấp phối hợp các mảng kiến thức cốt lõi về nguyên vật liệu hóa sinh và các đặc trưng của chúng giúp cho tạo lập các sản phẩm thực phẩm, về Kỹ thuật quá trình kết hợp với kiến thức về thiết lập và quản trị hệ thống công nghệ. Sinh viên theo học chương trình Kỹ thuật thực phẩm được đào tạo chuyên sâu theo ba chuyên ngành sau:

Công nghệ thực phẩm

Quản lý chất lượng, và

Quá trình thiết bị CNTP

II.1 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình Kỹ thuật thực phẩm với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm tập trung cung cấp kiến thức về khoa học thực phẩm và kỹ thuật quá trình và thiết bị trong công nghệ sau thu hoạch, công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm… với mục tiêu cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng khoa học thực phẩm cho sản xuất các sản phẩm thực phẩm.

Sinh viên theo học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm sẽ được trang bị kiến thức cũng như kỹ năng phân tích và phát triển các giải pháp kỹ thuật và công nghệ để giải quyết tổng thể các vấn đề của ngành công nghiệp thực phẩm. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm đều có thể làm việc và phát huy năng lực và khả năng trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, sản xuất và phát triển sản phẩm thực phẩm và các lĩnh vực có liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm.

 
 Sinh viên thực hành Công nghệ thực phẩm 

II.2 Chuyên ngành Quản lý Chất lượng

Kiểm soát một cách hệ thống quy trình sản xuất và quá trình công nghệ nhằm đảm bảo cam kết về chất lượng sản phẩm đối với khách hàng hiện là yêu cầu bắt buộc với mọi doanh nghiệp và đặc biệt bức thiết đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhạy cảm như sản phẩm thực phẩm, sinh học. Các hệ thống quản lý chất lượng tạo ra các chuẩn chung, cho phép quản lý chất lượng không chỉ của sản phẩm cuối cùng, mà còn của cả hệ thống sản xuất từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra và trong qúa trình tiêu thụ. Việc kiểm soát chất lượng theo hệ thống một mặt tạo niềm tin về cam kết chất lượng ổn định của doanh nghiệp đối với khách hàng và mặt khác, quan trọng hơn, cho phép doanh nghiệp nâng cao năng suất và hạn chế rủi ro nhờ can thiệp kịp thời và trực tiếp vào từng khâu của quá trình sản xuất.
 

 
Sinh viên thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm
 
Đáp ứng yêu cầu thực tế của sản xuất và quản lý, các môn học về Quản lý chất lượng sản phẩm đã được đưa vào chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thực phẩm… Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý chất lượng được thiết lập và chính thức đưa vào đào tạo theo hệ thống văn bằng tại trường Đại học Bách khoa Hà nội từ 2009.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý chất lượng có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu, có khả năng làm việc tại vị trí QC&QA (Quản lý và Đảm bảo chất lượng) trong các nhà máy sản xuất và chế biến sản phẩm thực phẩm hoặc với vai trò tư vấn hệ thống chất lượng của các công ty tư vấn, quản lý chất lượng .  

II.3 Chuyên ngành Quá trình-Thiết bị CNTP

Trên nền tảng các kiến thức cơ sở về công nghệ thực phẩm, sinh viên Chuyên ngành Quá trình và thiết bị CNTP-CNSH được trang bị chuyên sâu về tính toán, thiết kế các quá trình và thiết bị thủy lực, cơ khí, truyền nhiệt, chuyển khối, hệ thống lạnh ứng dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm-sinh học. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị kiến thức và thực hành kỹ năng tích hợp các hệ thống điều khiển tự động khả lập trình (PLC) hiện đại và hệ điều khiển giám sát xử lý dữ liệu (SCADA) bằng máy tính, ứng dụng cho các dây chuyền sản xuất.
 

 
Sinh viên được thực tập trên các máy và  thiết bị hiện đại
 
Sinh viên theo học chuyên ngành Quá trình và thiết bị có khả năng tham gia thiết kế các dây chuyền sản xuất thực phẩm, quản lý dây chuyền sản xuất tự động hóa  tại các Nhà máy chế biến các sản phẩm thực phẩm (sữa, bia, cồn, rượu, đường, bánh kẹo, thức ăn chăn nuôi,…); cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp kinh doanh, tại các Công ty, Viện nghiên cứu về Máy và thiết bị chế biến thực phẩm. Điểm nổi trội, khác biệt của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quá trình và thiết bị là có khả năng tính toán, thiết kế các máy và dây chuyền thiết bị trên cơ sở hiểu biết công nghệ và ứng dụng kỹ thuật tự động hóa hiện đại.
 

 
Sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học

Theo (sbft.hust.edu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) ban hành quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên và chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ) là tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ...
06/04/2022 04:04
Nâng cao chất lượng mật ong bạc hà bằng công nghệ sấy tuần hoàn lạnh

Nâng cao chất lượng mật ong bạc hà bằng công nghệ sấy tuần hoàn lạnh

TS. Trần Quốc Toàn và nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hợp chất thiên nhiên (HCTN) đã giải quyết thành công bài toán khó về nâng cao chất lượng mật ong - một trong những vấn đề “khó nhằn” nhất của ngành sản xuất và xuất khẩu mật ong Việt Nam hiện nay ...
04/04/2022 04:55
VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

Ngày 28/3/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) đã ký kết hợp tác toàn diện “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao" ...
29/03/2022 05:06
Môi trường phát triển minh bạch, hướng đi bền vững cho sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Môi trường phát triển minh bạch, hướng đi bền vững cho sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Ngày nay, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp vô vàn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo…Nhiều sản phẩm đã tạo dựng được thương hiệu lớn và được người tiêu dùng ...
26/01/2022 09:57
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 chứng kiến những diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của ...
26/01/2022 09:49
Vấn đề gán mác cho sản phẩm “100% Natural ” và “sản phẩm thiên nhiên” trên thị trường tiêu dùng hiện nay

Vấn đề gán mác cho sản phẩm “100% Natural ” và “sản phẩm thiên nhiên” trên thị trường tiêu dùng hiện nay

Hiện nay, các “sản phẩm thiên nhiên” hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta, từ quần áo, đến các sản phẩm nhựa và cao su, đồ ăn thức uống thiết yếu hàng ngày, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thuốc chữa bệnh, thậm chí tham gia vào mọi lĩnh vực của các ngành công nghiệp trong xã hội hiện đại ...
26/01/2022 09:16
Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng 21/6/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tư, Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, công bố thành lập Viện Mỹ phẩm thiên nhiên cùng một số nội dung khác ...
21/01/2022 09:37
TIN BUỒN

TIN BUỒN

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo ...
10/09/2021 10:11
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 2 tỷ đồng

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 2 tỷ đồng

Sau 02 tuần phát động chương trình “Kết nối, chia sẻ yêu thương trong đại dịch Covid-19”. Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã kêu gọi được 17 đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm các nhu yếu phẩm: Gạo, thịt, trứng, xúc xích, nước mắm, nước, sữa,… cùng vật tư y tế như khẩu trang, ...
22/08/2021 07:04

Tin mới

Hội VNPS và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hội VNPS và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Chiều 3/11, tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Hội khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam (VNPS) và trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ...
26/07/2021 03:30
Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường, Trường Đại học Vinh một trung tâm nghiên cứu thực phẩm và hóa dược của khu vực Bắc Trung bộ

Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường, Trường Đại học Vinh một trung tâm nghiên cứu thực phẩm và hóa dược của khu vực Bắc Trung bộ

Trường Đại học Vinh là Trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Viện Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường được thành lập ngày 04/04/2017 trên cơ sở sát nhập các ngành ngoài sư phạm của khoa Hóa học và khoa Sinh học ...
23/07/2021 10:14
Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài Gòn

Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài Gòn

Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (SAPHARCEN) là tổ chức KHCN trực thuộc Đại học Y Dược TP. HCM, được Sở Khoa học-Công nghệ TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu ngày 22/12/1993 và được gia hạn từ 08/11/2017. Trung tâm hoạt động căn cứ trên Luật Khoa học và Công nghệ và theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP ...
23/07/2021 10:12
Giới thiệu về đào tạo Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ

Giới thiệu về đào tạo Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường ĐH Cần Thơ là Đơn vị chuyên môn hàng đầu của Trường Đại học Cần Thơ và cũng là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Khoa đang quản lý đào tạo cho 4 ngành đại học, 5 ngành thạc sĩ và 2 ngành tiến sĩ. Năm ...
23/07/2021 10:11
Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên: Ngành học đa dạng hóa cơ hội việc làm

Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên: Ngành học đa dạng hóa cơ hội việc làm

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một khoa học nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường; nghiên cứu cách thức khai thác, sử dụng tối ưu, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh suy giảm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ở ...
23/07/2021 10:10
Đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đặc trưng của các chương trình đào tạo Kỹ thuật sinh học và Kỹ thuật thực phẩm tại Viện CNSH-CNTP, trường đại học Bách khoa Hà nội là đào tạo lý thuyết gắn với đào tạo tại công nghiệp, đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tế, đào tạo kiến thức gắn liền với phát triển kỹ năng và tạo lập khả năng làm việc trong môi trường ...
19/05/2021 04:44
Đào tạo Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên)

Đào tạo Hóa học (Hóa Dược - Sản Phẩm Thiên Nhiên)

Chương trình Đại học Hóa học (hóa dược – sản phẩm thiên nhiên) giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lý thuyết và thực hành hóa học, kiến thức chuyên sâu về hóa dược - sản phẩm thiên nhiên. Nắm vững lý thuyết và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu hiện đại về chiết tách và phân lập các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học, tổng hợp hóa dược; thiết ...
29/04/2021 03:16